Liverpudlian / The Kop – Liverpool: Giới thiệu về thành phố Liverpool và Liverpool FC